Jacek Wilkosz portret

Dr n. med. Jacek Wilkosz

Specjalista w dziedzinie urologii

W latach 1987 – 1993 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. W roku 1998 uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej zaś w roku 2004 - 2 stopień specjalizacji z urologii. Zdał międzynarodowy egzamin przeprowadzony przez Komitet Egzaminacyjny Europejskiej Rady Urologii (Examination Committee European Board of Urology, EBU), należącej do Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (Union Europeenne des Medecins Specialistes, UEMS) zakończony uzyskaniem tytułu Fellow of the European Board of Urology (FEBU) z wynikiem bardzo dobrym, będący dowodem uzyskania specjalizacji z urologii, uznawanej w krajach Unii Europejskiej.
Uczestnik europejskiego systemu międzynarodowej punktacji Continuing Medical Education (CME) and Continuing Professional Development (CPD) European Board of Urology (EBU) przeznaczonego dla specjalistów urologów.

Aktywny członek towarzystw naukowych

Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Sekcji Urologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Europejskiego Towarzystwa Urologicznego

Zainteresowania

Od wielu lat zajmuje się diagnostyką raka gruczołu krokowego (stercza, prostaty) ze szczególnym uwzględnieniem biopsji przezodbytniczej i przezkroczowej pod kontrolą USG endorektalnego, w tym biopsji fuzyjnej (z wykorzystaniem badania magnetycznego rezonansu jądrowego gruczołu krokowego), a w trudnych przypadkach biopsji saturacyjnej gruczołu krokowego, także diagnostyką wznowy miejscowej raka gruczołu krokowego po leczeniu radykalnym prostatektomii i radioterapii. Jest autorem i współautorem publikacji i doniesień zjazdowych poświęconych biopsji gruczołu krokowego i powikłaniom po biopsji.
Do innych zainteresowań należą małoinwazyjne metody leczenia raka gruczołu krokowego u szczególnie wyselekcjonowanych pacjentów oraz małoinwazyjne metody leczenia niewielkich nowotworów nerek (biopsja zmian i przezskórna termoablacja małych guzów nerek pod kontrolą USG przezpowłokowego) u pacjentów z przeciwwskazaniami do chirurgicznego radykalnego leczenia raka nerki.

Poradnie

Umawianie wizyt

tel. 690 80 90 80
tel. 42 674 44 44

NZOZ Profimedic

Łódź, ul. Żeromskiego 52
poniedziałek, środa od 16.00

rejestracja w dni robocze
w godzinach 8.00 – 20.00

Centrum Medyczne Sonomedika

Łódź, ul. Niska 11/15
piątek od 16.00

rejestracja w dni robocze
w godzinach 8.00 – 20.00

Przygotowanie do wizyty

Na wizytę należy zabrać:
 • posiadaną dokumentacje lekarską, wyniki badań dodatkowych i histopatologicznych,
 • płyty CD, DVD z elektronicznym zapisem badań obrazowych (RTG, CT, MR),
 • karty wypisowe z przebytych hospitalizacji,
 • informację o aktualnie leczonych chorobach,
 • spis aktualnie przyjmowanych leków,
 • aktualne badania: morfologia, badanie ogólne moczu, stężenie kreatyniny i kwasu moczowego, PSA (mężczyźni) w surowicy krwi bądź badania zlecone na poprzedniej wizycie,
 • informację o ewentualnych uczuleniach.
Na wizytę połączoną z badaniem USG:
 • należy mieć wypełniony pęcherz moczowy,
 • w przypadku planowanego przezodbytniczego USG gruczołu krokowego (mężczyźni) warto w domu samodzielnie wykonać lewatywę (jednorazowe lewatywy są dostępne w aptekach).

Nagrody

Nagroda im. im. Prof. Tadeusza Krzeskiego w 2003 roku za rozprawę doktorską pt. „Przydatność wybranych parametrów specyficznego antygenu sterczowego w ustaleniu wskazań do powtórnej biopsji w diagnostyce raka stercza”, nagroda naukowa Polskiego Towarzystwa Urologicznego przyznawana corocznie autorowi najlepszej rozprawy doktorskiej w dziedzinie urologii.
1st Fritz Schröder Award during Progress and Controversies in Oncological Urology VI (PACIOU VI) 12-14 October 2000, Rotterdam, The Netherlands, for the best poster presentation “Repeat prostate biopsy in patients with total prostate specific antigen (PSA) range between 2.0-10.0 ng/ml” Wilkosz Jacek, Sosnowski Marek, Jeromin Leszek published in Progress and Controversies in Oncological Urology VI (PACIOU VI), Rotterdam, The Netherlands, 12-14 October 2000, 144
1st Karl Storz Award during EAU 11th Central European Meeting, 28-29 October 2011, Timisoara, Romania for best poster presentation “Differential expression of O-GlcNAc transferase and O-GlcNAcase genes in prostate neoplasms” Wilkosz Jacek, Markowski Michał, Lipiński Marek, Krześlak Anna, Forma Ewa, Bryś Magdalena, Różański Waldemar published in Eur Urol Suppl 2011; 10(9): 615

Ukończone szkolenia w centrach europejskich

2019

Ospedale San Paolo

Mediolan, Włochy

2019

2016

L’Institut Mutualiste Montsouris

Paryż, Francja

2015

Hannover Medical School

Hanower, Niemcy

2015

2011

Oslo University Hospital

Ulleval, Oslo, Norwegia

2011

The Royal London Hospital

Bart’s and the London NHS Trust, Londyn, Wielka Brytania

2011

Wybrane publikacje i doniesienia zjazdowe dotyczące biopsji gruczołu krokowego

1
Complication rates after prostate biopsy according to the number of sampled cores
Adam Madej, Jacek Wilkosz, Waldemar Różański, Marek Lipiński
Cent European J Urol. 2012; 65(3): 116–118
2
Transperineal prostate biopsy guided by magnetic resonance imaging/transrectal ultrasound examination Fusion (MRI/US) – first observation
Jacek Wilkosz
Cent European J Urol. 2016; suppl.: 35 46 Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Katowice 2017
3
Transperineal prostate biopsy guided by magnetic resonance imaging/transrectal ultrasound examination fusion (MRI/US fusion) – own experience of 51 cases
Jacek Wilkosz, Stanisław Sypniewski, Małgorzata Hanke
Cent European J Urol. 2017; suppl.: 43 47 Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Katowice 2017
4
Biopsja fuzyjna stercza – dwuletnie doświadczenia
Jacek Wilkosz
Sympozjum Oddziału Północno-Zachodniego i Sekcji Urologów Wojskowych PTU, Toruń 2017
5
Should transperineal prostate biopsy guided by magnetic resonance imaging/transrectal ultrasound examination fusion (MRI/US fusion) be performer as the first line diagnostic prostate cancer biopsy?
Jacek Wilkosz, Stanisław Sypniewski, Małgorzata Hanke
Cent European J Urol. 2018; suppl.: 32 48 Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Katowice 2018
6
Biopsja fuzyjna stercza – co wiemy po trzech latach stosowania?
Jacek Wilkosz
Sympozjum Naukowe Oddziału Północno-Zachodniego oraz Sekcji Urologów Wojskowych Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Elbląg 2018
7
The use of Classification and Regression Trees (CART) method in evaluation of indication for transperineal prostate biopsy guided by multi-parametric magnetic resonance imaging with transrectal ultrasound examination fusion in prostate cancer diagnostics. The analysis of 86 own cases.
Jacek Wilkosz, Stanisław Sypniewski, Małgorzata Hanke
Cent European J Urol. 2019; suppl.: 57 49 Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Katowice 2019

Badania kliniczne

Aktualnie prowadzone badania kliniczne z zamkniętą rekrutacją pacjentów
2019A Multi-Center, Randomized, Assessor-Blind, Controlled Trial Comparing the Occurrence of Major Adverse Cardiovascular Events (MACEs) in Patients with Prostate Cancer and Cardiovascular Disease Receiving Degarelix (GnRH Receptor Antagonist) or Leuprolide (GnRH Receptor Agonist) – The PRONOUNCE Trial”, Ferring Pharmaceuticals A/S Protocol number 000108
Najważniejsze kryteria włączenia do badania klinicznego:
 1. Potwierdzony badaniem histopatologicznym rak gruczołu krokowego (gruczolakorak) oraz
 2. Pacjent z przerzutami raka gruczołu krokowego w chwili rozpoznania choroby lub
 3. Pacjent po leczeniu radykalnym: radykalnej prostatektomii, teleradioterapii, brachyterapii (HDR, LDR), CyberKnife lub leczeniu małoinwazyjnym (np. HIFU, NanoKnife – elektroporacja), który rozwinął przerzuty lub
 4. Pacjent, u którego planowana jest radioterapia w połączeniu z hormonoterapią (przed i/lub po radioterapii) w okresie minimum 1 roku lub
 5. Pacjent po radykalnej prostatektomii (bez leczenia hormonalnego), u którego ze względu na czynniki ryzyka planowana jest radioterapia w połączniu z hormonoterapią (przed i/lub po radioterapii) w okresie minimum 1 roku lub
 6. Pacjent z miejscowo zaawansowanym rakiem stercza z przeciwwskazaniami do prostatektomii i radioterapii oraz
 7. Pacjent bez nie leczony hormonalnie minimum 1 rok przed zakwalifikowaniem do badania oraz
 8. Pacjent w stanie ogólnym, który można opisać następująco:
  • sprawność prawidłowa, zdolność do samodzielnego wykonywania codziennych czynności lub,
  • obecność objawów choroby, możliwość chodzenia i wykonywania lekkiej pracy lub,
  • zdolność do wykonywania czynności osobistych, niezdolność do pracy, spędza w łóżku około połowę dnia oraz
 9. Pacjent z obecnością chorób układu sercowo-naczyniowego wymienionych poniżej:
  • po implantacji stentów do naczyń wieńcowych i/lub
  • po pomostowaniu naczyń wieńcowych (bypass) i/lub
  • po implantacji stentów lub angioplastyce tętnic szyjnej, biodrowej, udowej i/lub podkolanowej i/lub
  • po endarterektomii tętnicy szyjnej i/lub
  • po bypassie naczyniowym tętnicy biodrowej, udowej i/lub podkolanowej i/lub
  • z udokumentowanym w badaniu aniograficznym, angio-CT zwężeniem tętnicy wieńcowej, szyjnej, biodrowej lub podkolanowej większym lub równym 50% lub zwężeniem tętnicy szyjnej udokumentowanym w badaniu USG większym lub równym 50%.
Najważniejsze kryteria wykluczające z badania klinicznego (obecność nawet jednego kryterium wyklucza z badania klinicznego):
 1. Kastracja chirurgiczna lub
 2. Przyjmowanie w ostatnim roku leków hormonalnych: flutamidu, bicalutamidu, octan cyproteronu, analogów LH-RH lub GnRH – zastrzyków przyjmowanych co 1, 3, 6 miesięcy, estrogenów, oraz octanu megestrolu, ketokonazolu, abirateronu lub enzalutamidu lub
 3. Niekontrolowana cukrzyca typu 1 lub 2 (hemoglobina glikozylowana powyżej 10%) lub
 4. Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe powyżej 180 mmHg lub ciśnienie rozkurczowe powyżej 110 mmHg) lub
 5. Zawał serca w okresie ostatnich 30 dni lub
 6. Udar niedokrwienny lub krwotoczny w okresie ostatnich 30 dni lub
 7. Planowana implantacja stentu, bypass lub rewaskularyzacja w okresie najbliższych 30 dni lub
 8. Przyjmowanie leków w innym badaniu klinicznym w okresie ostatnich 30 dni lub planowany udział w innym badaniu klinicznym.

Koordynator

w dni robocze
w godzinach 9.00 – 17.00

tel. kom: 690 80 90 80
tel. 42 674 44 44